Soulager les Tensions Cervicales grâce au Qi Gong par Chrystel

 

Etirements et Equilibrage par Chrystel

 

Routine Energétique de Donna Eden par Chrystel

 

Daoyin Yang Sheng Gong 12-Health Qigong par maître Faye Yip

 

Dao yin yang sheng gong shi er fa_12 mvts_par ASOC

 

Dao yin Yang Sheng Gong shi er fa_12 mvts_1ère partie_par KE WEN

 

Dao yin Yang Sheng Gong shi er fa_12 mvts_2 ème partie_par KE WEN

 

Qi Gong au bâton, selon Maître YUAN Hong Hai

Qi Gong au bâton, selon Maître YUAN Hong Hai

 

Qi Gong des Reins Méthode Zhang Guang par Thesy Vogliolo

 

Qi Gong de la Fille de Jade

 

Les 18 exercices du Tai Ji Qi Gong

 

Qi Gong Da Wu (Grande Danse)

 

Yi Yin Jing

 

5 animaux 11 mn

 

5 animaux 38 mn